De halfjaarlijkse controle: voorkomen is beter dan genezen.

 

In Nederland is het in tandartspraktijken gebruikelijk dat patiënten elk half jaar worden opgeroepen ter controle. De controle dient ter preventie van problemen en controle van de gebitstoestand. 

 


 

Controle van de gebitstoestand

 

Met controle van de gebitstoestand wordt onder meer bedoeld dat er gekeken wordt naar de algehele toestand van het gebit, het tandvlees, bestaande restauraties (kronen, vullingen, bruggen), enzovoort. 

Ook kan indien nodig zowel tandsteen als aanslag worden verwijderd.

Sirona Scaler Airflow EMS 2 plus

 


 

Bitewing-foto's

 

Eens in de anderhalf tot twee jaar worden ook bitewing-foto´s gemaakt om een goed beeld te behouden van hoe de gebitstoestand zich ontwikkeld heeft, en problemen in een beginstadium op te sporen (meer informatie hierover vindt u in het artikel over rontgenfoto´s, in het menu voorlichting).

 


  

Bijwerken van uw medische voorgeschiedenis

 

Het bijwerken van uw medische voorgeschiedenis, ook wel "anamnese" geheten, is van vitaal belang. Is er in het half jaar tussen de controles iets veranderd in uw gezondheidstoestand? Laat u dat dan altijd weten. Als u een allergie voor bepaalde antibiotica hebt, een pacemaker hebt, bloedverdunners gebruikt, of van uw (huis)arts medicijnen voorgeschreven heeft gekregen die niet met bepaalde andere medicijnen mogen worden gecombineerd, dan is het essentieel dat we dat weten zodat uw behandeling daar zo nodig op afgestemd kan worden.

Als u van uw arts of het ziekenhuis waar u onder behandeling staat ook een lijstje met medicijnen hebt meegekregen, neemt u dat dan mee. Dan scannen we het in en slaan het op in uw dossier. Ook is er een anamneseformulier wat u in kunt vullen.

Ook bij uw tandarts vallen de gegevens in uw patiëntendossier overigens onder het medisch beroepsgeheim.

 


 

Poetsinstructie

 

Voor kinderen kan het in veel situaties zinvol zijn om het gebit te kleuren om vast te stellen hoe er wordt gepoetst, en eventueel te fluorideren. Meer in het algemeen wordt indien nodig ook een poetsinstructie gegeven en informatie over het gebruik van bijvoorbeeld ragers en stokers.

 


 

Controleoproep per e-mail of post

 

Voor de halfjaarlijkse controle-oproepen wordt voornamelijk gebruik gemaakt van e-mail. Een oproepkaartje over de post kan natuurlijk desgewenst ook.

 


 

Contact opnemen met de praktijk

 

Belt u bij voorkeur vanaf 9:00 uur. Onze lunchpauze is van 12:00 tot 13:00 uur. De praktijk sluit om 18:00 uur.

Vakantie- en overige vrije dagen vindt u hier.

 


 

Kloppen uw contactgegevens nog?

 

Is uw post- of e-mailadres gewijzigd? Geef het snel en gemakkelijk door via dit online formulier! Hartelijk dank!