Röntgenfoto's 

 

Wat zijn röntgenfoto's? 

 

Een normale foto is een opname van zichtbaar licht dat is weerkaatst op de persoon of het voorwerp waarvan de foto is genomen. Een röntgenfoto is een opname van röntgenstraling die door de persoon of het voorwerp heen is gegaan waarvan de foto is genomen. Zichtbaar licht en röntgenstraling zijn beide vormen van zogenaamde elektromagnetische straling. Het verschil is simpel gezegd, dat röntgenstraling een hogere frequentie heeft, daarmee energierijker is, en dus op veel voorwerpen niet weerkaatst maar er doorheen kan dringen.

 

De mogelijkheid die röntgenstraling dus biedt om als het ware in het lichaam te kunnen kijken, biedt artsen vanzelfsprekend een geweldig hulpmiddel voor zowel diagnostiek als preventie.

 

Er zijn twee manieren om röntgenfoto's te nemen: de ouderwetse analoge manier met een röntgengevoelig plaatje, of met een digitale röntgensensor gekoppeld aan een PC met speciale software. Digitale röntgen heeft veel voordelen: gemakkelijk opslaan, terugvinden en de stralingsdosis die nodig is om een foto te maken is door de gevoeligheid van de sensor exponentieel veel lager.  

 


  

Soorten röntgenfoto's

 

Er zijn in de tandheelkunde verschillende soorten röntgenfoto's, die allemaal hun eigen doel hebben. U vindt de omschrijvingen hieronder:

 


 

De bitewing foto

 BitewingR BitewingL

Definitie

Dit zijn twee foto's die genomen worden met een plaatje of digitale röntgensensor horizontaal in de mond. Een foto voor de rij tanden en kiezen van de linker boven- en onderkaak, En een voor de rij tanden en kiezen van de rechter boven en onderkaak.

 

Het doel

De foto's hebben als doel om snel een overzicht te krijgen van de toestand van het gebit. Hoe de toestand van kronen en vullingen in de tanden en kiezen is, of er gaatjes zitten onder, of ter hoogte van het tandvlees, ofwel dat er aantastingen zijn die moeilijk of niet met het blote oog zichtbaar zijn, is allemaal goed af te leiden op basis van deze foto's. Richtlijnen voor het nemen van de foto's: De Wereld GezondheidsRaad raadt aan aan tandartsen om tussen de anderhalf en twee jaar bitewing foto's te nemen in de mond, om de toestand van het gebit van de patiënten te kunnen volgen.

 

Praktisch nut

Bitewing foto's zijn als geen ander middel geschikt om vroegtijdig de ontwikkeling van mogelijke toekomstige problemen te zien aankomen en in de kiem te smoren. U zult begrijpen dat het u als patiënt potentieel aardig wat toekomstige problemen en kosten kan besparen. 

 

Beperkingen

Op bitewingfoto's zijn doorgaans de punten van de wortels van de tanden en kiezen die worden gefotografeerd niet zichtbaar, waardoor bijvoorbeeld een reeds bestaand probleem zoals een ontsteking aan de wortelpunt niet kan worden gezien. Hiertoe dient een ander soort röntgenfoto.

 

Wikipedia link (Engelstalig)

 


 

De intra orale foto

 IntraOraal26

Definitie

Dit is een foto van meestal een maar soms twee tanden (Ook wel elementen genoemd) die wordt genomen met een plaatje of digitale röntgensensor verticaal in de mond.

 

Het doel

De intra orale foto wordt doorgaans genomen als een patiënt in de praktijk komt met een pijnklacht aan een bepaalde tand of kies, of bijvoorbeeld ter controle van een wortelkanaalbehandeling (ofwel "endo"). Doordat de intra orale foto verticaal wordt genomen komt het element waaraan de patiënt een klacht heeft er integraal, dus met wortel en al, op te staan. 

 

Praktisch nut

Met het gehele element op de foto, zijn veel klachten, zoals bijvoorbeeld ontstekingen aan de wortelpunt of gaatjes op vreemde plaatsen, veelal acuut zichtbaar. Ook kan er snel worden gezien hoe een gaatje wat met het blote oog een pitje lijkt, zich onder het glazuur heeft ontwikkeld. Daarnaast is deze foto vanzelfsprekend 100% actueel, omdat hij op het moment wordt genomen waarop een klacht zich heeft gemanifesteerd.

 

Beperkingen

De voornaamste beperking voor dit type röntgenfoto is er eentje die geldt voor alle röntgenfoto's, en dat is dat een van de materialen waar röntgenstraling niet doorheen kan passeren, het metaal van kroon- en brugwerk is. Het is dus met andere woorden niet mogelijk om te zien of er bijvoorbeeld een gaatje onder een kroon is ontstaan. Gelukkig is dit een minder voorkomend fenomeen.

 

Wikipedia link (Engelstalig)

 


 

De OPG (afkorting voor OrthoPantomoGram)

 OPG

Definitie

Dit is een foto die wordt gemaakt met een toestel waarin de patiënt moet plaatsnemen. Het röntgenapparaat draait rond het hoofd van de patiënt en neemt een foto van de volledige kaken. Zo ontstaat een langwerpige foto met de volledige boven een onderkaak van de patiënt, met alle tanden en kiezen erop.

 

Praktisch nut

Deze foto's worden niet in de praktijk gemaakt. Doorgaans worden deze foto's gemaakt bij de kaakchirurg in het ziekenhuis. OPG´s Bieden namelijk een compleet overzicht van hoe alle wortels van alle elementen lopen. Dit is van vitaal belang voor een kaakchirurg aangezien de kaakchirurg moet weten wat hij of zij kan verwachten bij het verrichten van een extractie.

 

Beperkingen

Ondanks het feit dat de grotere gaatjes of ontstekingen ook op deze foto's te zien zijn, is de OPG niet zo gedetailleerd als de Bitewingfoto of de intra orale foto. De resolutie van deze laatste foto's is hoger. De OPG is dus echt hoofdzakelijk bedoeld als overzichtsfoto voor de wortels en minder geschikt als diagnostisch hulpmiddel. 

 

Wikipedia link (Engelstalig)