Specialisten

 

Er zijn een aantal specialisten waarmee een tandarts samenwerkt en eventueel patiënten aan kan doorverwijzen, indien daarvoor een indicatie is. Dit zijn overwegend de volgende specialisten. 

 


 

De Endodontoloog


Een endodontoloog is in feite een tandarts met een 3-jarige aanvullende specialisatie in het verrichten van wortelkanaalbehandelingen (endodontische behandelingen). Daarnaast beschikt een endodontoloog over speciale apparatuur zoals bijvoorbeeld een endomicroscoop.

Een erkend endodontoloog staat dan ook ingeschreven in het register van de NVVE (Nederlandse Vereniging Voor Endodontologie).

In gevallen waar wortelkanalen bijvoorbeeld verkalkt zijn, of een her-endo moet plaatsvinden en dus de guttapercha stiften moeten worden verwijderd, is het doorgaans verstandiger dit aan de specialist over te laten. 

Wikipedia artikel: wortelkanaalbehandelingen

 


 

De Implantoloog

 

De implantoloog is een tandarts met een aanvullende specialisatie in onder meer het plaatsen van implantaten. Een erkend implantoloog is aangesloten bij de NVOI (Nederlandse Vereniging van Orale Implantologie)

Als u een tand of kies mist, kan een implantaat soms een betere optie zijn dan een brug. Denk daarbij bijvoorbeeld aan gevallen waarin de naastgelegen tanden of kiezen gaaf zijn en zouden moeten worden aangetast om zo'n brug te verankeren.

Zeker indien u een tand in het front mist, is het natuurlijk belangrijk dat de plaatsing van het implantaat met chirurgische precisie gebeurt. Dan is het verstandig om door te verwijzen naar een specialist. 

 

Wikipedia artikel: implantologie

 


 

De Parodontoloog


De parodontoloog is gespecialiseerd in behandelingen van het parodontium ofwel tandvlees. Sommige patiënten hebben ernstige parodontitis ofwel tandvleesontsteking. Dit is, indien eenmaal ontwikkeld, doorgaans een chronische klacht die voor veel bijkomende problematiek aan het gebit kan zorgen.

Wikipedia artikelen: parodontoloog en parodontologie

 


 

De Kaakchirurg


Dit is een arts die doorgaans deel uit maakt van een maatschap en gevestigd is in een ziekenhuis. De kaakchirurg is gespecialiseerd in onder meer extracties, flapoperaties en apexresecties. Bij patiënten met bijvoorbeeld een ankylotische wortel aan een element, dat wil zeggen een wortel die aan de punt een verdikking heeft waardoor de wortel als het ware verankerd zit in het bot, is doorverwijzing helaas noodzakelijk. Ook voor verwijdering van de wortelpunt (apexresectie)
als laatste redmiddel bij hardnekkig terugkerende ontstekingen (zelfs na endodontologische behandeling), is doorverwijzing naar de kaakchirurg aan te raden.
Er wordt doorgaans doorverwezen naar de afdeling kaakchirurgie van het Sint Franciscus Gasthuis.


Wikipedia artikel: kaakchirurg

 


 

De Mondhygiënist


Soms kan het voor patiënten gunstig zijn om het op niveau houden van hun mondhygiëne te laten begeleiden door een mondhygiënist. Als bijvoorbeeld het tandvlees en het bot danig ontstoken en/of aangetast is dat er bovengemiddelde aandacht noodzakelijk is, dan is doorverwijzen te overwegen. 

 

Wikipedia artikel: mondhygienist